سخنان والدین راستین   ارتباط با ما بازگشت به صفحه اصلی
والدین راستین 
پیام مادر راستین
با به ارث بردن پیروزی والدین راستین گشایشگر آینده​ای پر امید باشیم (مادر راستین)
برای ما توقف وجود ندارد (مادر راستین)
گردهمائی جهانی برای والدین بهشت، زمین و بشریت و اعلان کلام ... - تور سخنرانی جهانی ماه مه دوهزار و یازده
تستیمونی از مادر راستین - چهارم مارس دوهزار و یازده
ثبت نام در کتاب زندگی - برگزیده سخنان پدر - چهارم فوریه دوهزار و یازده
همایش در اعلان کلام

پيامی از والدين راستين به تمامی خانواده​ھای برکت گرفته - ماه مه دو هزار و ده

عروج و برکت - بیست و نهم آوریل دوهزار و ده

دعای آغاز سال و شعار سال - اول ژانویه​ی دوهزار و ده

کانون جھان ھستی - پانزدهم اکتبر دوهزار و نه

مراسم برکت باشکوه - چهاردهم اکتبر دوهزار و نه

دعای برکت - چهاردهم اکتبر دوهزار و نه

مراسم تاجگذاری برای حوزه​ی آزادی خدا... - پانزدهم ژانویه​ی دوهزار و نه

سخنان والدین راستین در چهلمین روز بعد از سانحه‌ی هلیكوپتر - بیست و هفتم اوت دوهزار و هشت

دستور العمل مخصوص از جانب والدين راستين در گردھمايی سالانهی رھبران - بیست و هفتم فوریه​ی دوهزار و هفت

خلاصه ای از دستور العمل والدين راستين - اول ژانویه​ی دوهزار و هفت

خانواده​ی ايده آل خدا و پادشاھی دنيای ايده آل صلح آميز - دوازده سپتامبر دوهزار و شش

دیدگاه مشیت شده‌ی عصر كرانه‌ی اقیانوس آرام - هفدهم مارس دوهزار و هفت
خانواده و پادشاهی جهانی (حافظ) اخلاق جنسی مطلق ... - بیست و یکم نوامبر دوهزار و شش

سخنان مادر راستين در ھون دوك ھه - بیست و نهم ژوئن دوهزار و شش

چان ایل گوك، پادشاهی ایده‌آل صلح ابدی - سیزدهم ژوئن دوهزار و شش
زمان انضباط فردی و تكمیل دوره​ی زمانی برای تاسیس "ان شی ایل" - نهم ژوئن دوهزار و شش

خانوادهی ايده آل خدا و پادشاھی دنيای ايده آل صلح آميز - اول اکتبر دوهزار و شش

ماموريت ناجی قبيله ای در عصر انقلابی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی - اول ژوئن دوهزار و شش

مالك راستین در تاسیس پادشاهی صلح - دهم آوریل دوهزار و شش
خانواده و كشور ایده‌آل الگوی خدا و پادشاهی صلح  - مادر راستین - آوریل دوهزار و شش
خانواده​ی ایده‌آل خدا و دنیای پادشاهی ایده‌آل صلح - سوم آوریل دوهزار و شش
خانواده​ی ایده‌آل خدا، یك الگو برای صلح جهانی  - هجدهم سپتامبر دوهزار و پنج

بركت ازدواج مقدس ... - بیستم اوت دوهزار و پنج

برپائی پادشاھی اصيل عشق راستين - اول ماه مه دوهزار و پنج

بازسازی كامل رابطه​ی برادری قابیل و هابیل و آفرینش دنیای ایده‌آل - چهاردهم فوریه​ی دوهزار و پنج
ماموریت ما در آخرزمان تاریخ مشیت الهی -  بیست و چهار دسامبر دوهزار و چهار
مشیت الهی برای تاسیس دنیایی ورای مذاهب و ملتها - سی​ام اکتبر دوهزار و چهار
هفدهمین روز پایه برای ملت جهان هستی متحده  - سوم اکتبر دوهزار و چهار

نكاتی چند از سخنان والدين راستين -  سوم اکتبر دوهزار و چهار

اعلان روز بهشت - سی​ام ژوئن دوهزار و چهار
اعلان عهد پادشاهی صلح - بیست و سوم مارس دوهزار و چهار
اعلان عصر استقرار والدین جهان هستی.... - بیست و دوم فوریه​ی دوهزار و چهار
نخستین چهار روز سال دوهزار و چهار
چهل و چهارمین روز بچه‌های راستین  - بیست  و پنجم اکتبر دوهزار و سه
برگزیده سخنان والدین راستین  -  چهارم اوت دوهزار و سه
تاسیس یك دنیای فرهنگ قلب براساس عشق راستین - دهم ژولای دوهزار و سه
سخنان والدین راستین - بیست و چهارم ماه مه دوهزار و سه
بازگشت روحانیون از اورشلیم - بیستم ماه مه دوهزار و سه

دعای اعلام روز انتقال بزرگ به حوزه​ی تسلط ايده آل آفرينش - چهارم ماه مه دوهزار و سه

سرزمین پدری خدا و عهد پادشاهی چان ایل گوگ - پنجم فوریه​ی دوهزار و سه
برگزید سخنان پدر راستین - سیزدهم ژانویه​ی دوهزار و سه

روز خدای راستين دوھزار و سه

خدا، ریشه​ی بنیادین صلح  - سخنان مادر راستین - سپتامبر دوهزار و دو
بازگشت پیروزمندانه​ی والدین راستین به كشور زادگاه  - اول اوت سال دوهزار و دو

برگزیده‌ سخنان والدین راستین با زنان برکت گرفته​ی بین‌المللی - بیست و سوم ژوئن سال دوهزار و دو

اتحاد و استقرار کامل والدین بهشت و زمین  -  بیست و یكم ژوئن دوهزار و دو
قلب پدر راستین و سفیران صلح - نوزده فوریه دوهزار و دو
معرفی پدر راستین - فستیوال فرهنگی ورزشی دوهزار و دو
روز خدای راستین - اول ژانویه دوهزار و دو
نكاتی از سخنان پدر راستین - نوامبر دوهزار و یك
روز بچه‌های راستین - دوهزار و یك
هفده نكته از سخنان پدر راستین - اول ژانویه دوهزار
افتتاح فدراسیون بین‌المللی مذاهب برای صلح جهانی - ششم فوریه هزار و نهصد و نود و نه
بازسازی و بركت - دوم فوریه هزار و نهصد و شصت و نه
 
بازگشت به بالا